Marijos statula Šiluvos koplyčioje.   K. Daugėlos nuotr.

Šiluvos koplyčios altorius.  K. Daugėlos nuotr.

Pakelės koplytėlė tarp Šiluvos ir Tytuvėnų.   K. Daugėlos nuotr.