Gerbiamoji Redakcija,

     Prenumeruoju ir skaitau jūsų žurnalą nuo pat pirmo numerio. Per tiek metų jis man buvo labai mielas svečias. Jame rasdavau daug naudingų patarimų ir pamokymų, kaip paprastam žmogiškam, taip ir dvasiniam gyvenimui. Nebūdamas didelis keliautojas, su malonumu skaitydavau ekskursijų aprašymus, ypač Nijolės. Atvangai yra malonus ir “Šypsulių” skyrelis. Mano nuomone, kiekvienas skaitytojas ne viename, tai kitame numeryje atras sau atitinkamų straipsnių.

     Visa širdimi linkiu ir toliau žurnalui garbingai mus lankyti, paguosti, patarti ir, kur reikia, pabarti. Didelė garbė ir padėka jaunimui už tokius gyvenimiškus ir prasmingus straipsnius, ypač mergaitėms. Tikėkimės, kad ir vyrukai neatsiliks.

S. Paketuras

     Jūs patys geriau žinote, ką žmonės skaito, tai turbūt tai ir spausdinate. Todėl nemanau kritikuoti, o tik pasisakyti, kad aš nei gilaus turinio filosofinių straipsnių, nei kelionių aprašymų neskaitau. Filosofiniai straipsniai eiliniam skaitytojui sunkiai įkandami, o kelionių aprašymai šiais TV laikais retai gali būti įdomūs.

     Skaitau keletą Kanadoje išeinančių laikraščių ir gerai žinau Bažnyčios rūpesčius ir pastangas šių dienų pasaulyje. Atrodo, kad “Laiškai lietuviams” yra atitolęs nuo tų kasdieninių problemų socialinėje ir politinėje sferoje.

V. Zubas

     Visuomet su nuoširdumu pasitinku jūsų žurnalą. Jis puikiai leidžiamas ir turiningas.

E. Ribokienė

     Laiškų visi laukia, ypač tokių, kuriuose atrandama draugiškos šilumos bei supratimo, pasikeitimo idėjomis bei svarbių problemų svarstymo. Tokie yra jūsų “Laiškai lietuviams”. Jau tiek metų jie mus lanko, siekdami pakelti lietuvių dvasinio gyvenimo kultūrą.

K. V.

     Kadangi mes, senukai, viską greitai užmirštame, tai gal laikas įvesti kondensuotą skyrelį: “Prisiminimai iš karo metų” (1939-1946 m.).

S. Skripkus

     Žurnalas gana įdomus. Ateityje įdėkite daugiau šypsulių. Juoktis sveika.

A. Janušis

     “Laiškų lietuviams” žurnalas pas mus visuomet laukiamas mielas svečias, perskaitomas ištisai. Neturiu nieko neigiamo pasakyti. Ypač naudojuos “Kalbos” skyriumi. Kol sveikatėlė leis, tol nesiskirsiu su šiuo žurnalu. Geriausios sėkmės!

Vacys Urbonas