Mažas berniukas verkia, pasimetęs geležinkelio stotyje:

     —    Aš pamečiau savo mamą!

     —    Ar tu negalėjai laikytis už jos sijono? paklausė vienas praeivis.

     —    Aš esu per mažas — negalėjau pasiekti, -paaiškino berniukas.

*

     Žinomas rašytojas Ernestas Hemingway, sėdėdamas vagono restorane, negalėjo išskaityti meniu, nes buvo pamiršęs pasiimti akinius. Jis kreipėsi į jauną negriuką padavėją, prašydamas pasakyti, kas ten parašyta.

     —    Labai apgailestauju, — paaiškino padavėjas, —    bet aš taip pat esu analfabetas. . .

*

     Maurice Chevalier, Paryžiaus gatvėje sutikęs savo seną draugą, spausdamas jam ranką, suriko:

     —    Na, senuk, ar dar gyvas? Man jau tris kartus kiti pasakojo, kad tu miręs. . .

     —    Tai labai keista, — nusistebėjo tas sutiktasis, —    koks pagaliau tu mano draugas, jeigu nė karto neatėjai į mano laidotuves. . .

*

     Motina atėjo į mokyklą pasiteirauti apie savo sūnų. Mokytojas jai sako:

     —    Jūsų berniukas gana geras ir gabus, tik gal per daug laiko praleidžia, bešėlsdamas su mergaitėmis, tačiau aš turiu gerų planų ir priemonių, kaip jį nuo to atpratinti.

     —    Puiku! Išmėginkite tai. Jeigu tos priemonės bus veiksmingos, tai pasakykite man — tą pat aš panaudosiu jo tėvui. . .

*

     Švedijos muitinėje buvo tikrinamas ruso bagažas. Pirmiausia ištraukiamas vodkos butelis.

     —    Tai vaistai nuo jūros ligos, — paaiškina keleivis.

     Po to muitininkas ištraukia dėžutę įtartinų piliulių.

     —    Tai vaistai, kad neapsikrėsčiau svetimo klimato ligomis.

     Pagaliau ištraukia didelį Stalino portretą.

     —    Tai taip pat vaistai, — atsidusęs sako rusas.

     — Tai vaistai, kad nesusirgčiau tėvynės ilgesiu — nostalgija.

*

     Suaugęs vyras, lydimas mažo berniuko, įėjo į kirpyklą. Kai kirpėjas suaugusįjį apkirpo, pastarasis pasakė:

     —    Pakol jūs apkirpsite berniuką, aš sugrįšiu. Einu į krautuvę cigarečių nusipirkti.

     Kirpėjas nukirpo berniuką bet suaugusysis vis negrįžo. Tuomet kirpėjas kreipėsi į berniuką:

     —    Kurgi taip ilgai tavo tėvas užtruko?

     —    O, jis visai ne mano tėvas. Pirmą kartą jį sutikau. Mane sutikęs, jis paklausė, ar aš nenorėčiau nemokamai plaukų nusikirpti. . .