Paruošė GEDIMINAS VAKARIS

KAUNE KOMPIUTERIŲ CENTRAS

     Kaune klientus priėmė pirmasis Lietuvoje mokomasis kompiuterių centras. Ji restauruotame senamiesčio pastate įkūrė skaičiavimo technikos ir informatikos gamybinis susivienijimas. Įmonė centrą aprūpino personalinėmis skaičiavimo mašinomis "Robotron” ir "Agatas”, personaliniu skaičiavimo kompleksu "Elektronika—5”. Klientams sudėtinga technika naudotis, programas ruošti padeda kooperatyvo "Programatika” nariai. Centras plečiamas. Jau gauta technika kompiuterių klasei, kuria, sudarius sutartis su įmone, galės naudotis ir miesto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos. (Tiesa)

“TIESOS” SKAITYTOJAI ATSAKO Į ANKETĄ “VIEŠUMAS IR SPAUDA”

     Kapsukas. — Viskas eina sena vaga. Nė viena ministerija, žinyba, net kontora nepanaikino nė vienos atgyvenusios instrukcijos. Nesijaučia aukštesnių instancijų persitvarkymo jų darbe.

     Vilnius. — Man atrodo, negerovių pagarsinimas tik įžiebia viltį, kad jos būtų pašalintos.

     Rietavas. — Kalbų apie viešumą daug, o paties viešumo, deja, maža. Matyt, daug kam naudinga nedirbti naujai, bet tik vaizduoti taip dirbančius ir kuo ilgiau išlaikyti savo naudingus ryšius.

     Kaunas. — Direktorius liovėsi daužyti kumščiu į stalą, nustojo šūkauti. Pradėjo kontroliuoti savo elgesį.

VILNIUJE VIEŠI LENINGRADO TEATRAS

     Vilniuje, Respublikiniuose profsąjungų kultūros rūmuose, gastroliuoja Leningrado valstybinis akademinis komedijos teatras. Svečiai vilniečiams parodys apie keturiasdešimt rusų klasikos ir dabartinių dramaturgų scenos veikalų. Gastrolės užtruko iki vasario vidurio. (Tiesa)

LIETUVIŠKAS FILMAS

     Pagal valstybės užsakymą, Lietuvos kino studijoje sukurtas antikarinės tematikos vaidybinis filmas "Sekmadienis pragare”. Jo scenarijaus autorius ir režisierius — V. Zalakevičius, operatorius—D. Pečiūra, dailininkas — V. Kalinauskas, kompozitorius — J. Širvinskas. Pagrindinius vaidmenis sukūrė V. Petkevičius ir V. Boginąs.

(Tiesa)

SĄJUNGINĖS PARODOS LAUREATAI

     Susumavus Sąjunginės foto parodos, skirtos Spalio socialistinės revoliucijos 70-mečiui, rezultatus, premijomis pažymėti ir du Lietuvos atstovai. Premija už humanizmą fotografijoje paskirta R. Požerskiui (serija "Paskutinis namas”), premija už geriausią reportažą jaunimo tematika — A. Kostelnickui ("Sunkus metalas”). (Tiesa)

DEŠIMTMEČIAI SU MUZIKA

     Šiaulių muzikinė visuomenė paminėjo ilgamečio miesto muzikinės kultūros puoselėtojo Viktoro Jauniškio aštuoniasdešimtmetį. Per savo ilgą, prasmingą gyvenimą V. Jauniškis sukūrė savitą smuiko metodikos mokyklą. Jo klasėje pirmuosius žingsnius į muzikos pasaulį žengė valstybinės premijos laureatas profesorius S. Sondeckis, respublikos liaudies artistas profesorius E. Paulauskas, respublikos nusipelniusi meno veikėja profesorė K. Kalinauskaitė, respublikos nusipelnę artistai A. Stulgys, K. Kanišauskas, J. Čepinskas, smuikininkai K. Ivaškevičius, A. Kuzinas, K. Pocius, kiti atlikėjai ir pedagogai. (Tiesa)

TREČIASIS TARYBŲ LIETUVOS KOLŪKIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS

     Suvažiavime aptarti kolūkinio kaimo uždaviniai. Suvažiavime kalbą pasakė Lietuvos Komunistų partijos Centro Komiteto pirmasis sekretorius R. Songaila. Į suvažiavimo metu gautus delegatų klausimus atsakė Lietuvos Ministrų Tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas, Valstybinio agropramoninio komiteto pirmininkas J. Bernatavičius. Suvažiavimo dalyviams buvo surengtas labai įdomus respublikos meno meistrų ir saviveiklinių meno kolektyvų koncertas. Jame dalyvavo valstybinio akademinio nusipelniusio dainų ir šokių liaudies ansamblio "Lietuva” kolektyvas, dainininkai — liaudies artistas V. Daunoras, respublikos nusipelniusi artistė S. Trimakaitė, B. Petrikytė, respublikos nusipelnęs kelektyvas, Televizijos ir radijo komiteto ansamblis "Armonika”, aktoriai, respublikos nusipelnę artistai K. Kazlauskaitė ir A. Grašys, valstybinės premijos laureatas, respublikos nusipelnęs artistas V. Bagdonas. Savo meną taip pat demonstravo Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinės meno mokyklos jaunųjų smuikininkų ansamblis, Vilniaus choreografijos mokyklos moksleiviai, Vilniaus Universiteto folklorinis liaudies ansamblis "Ratilio”, Respublikinių profsąjungų kultūros rūmų vaikų klasikinio šokio liaudies kolektyvas "Liepsnelė”, pramoginių šokių liaudies kolektyvas "Vijūnas” ir kiti populiarūs atlikėjai. (Tiesa)

APDOVANOTOS DAUGIAVAIKĖS MOTINOS

     Lietuvos Aukščiausios Tarybos Prezidiumas 1987 m. gruodžio 30 d. įsaku apdovanojo 150 daugiavaikių motinų ordinais ir medaliais. Pirmojo laipsnio "Motinystės medaliu” apdovanotos 36 daugiavaikės ir antrojo laipsnio "Motinystės medaliu” — 94 daugiavaikės motinos. (Tiesa)

VIDURŽIEMĮ PATVINO NEMUNAS

     Daugiau kaip mėnesį pajūrį be perstojo merkė lietus. Naujųjų metų išvakarėse pakilo vandens lygis Nemuno atšakose, Jūroje, Minijoje. Iš krantų išsiveržusios upė ėmė semti kai kurių žemupyje išsidėsčiusių ūkių laukus. Per kelias dienas vanduo polderiuose pakilo keliais metrais. Labiausiai apsemtos Nemuno valstybinio žirgyno, Juknaičių eksperimentinio ūkio, Rusnės, Kintų, J. Čiulados žuvininkystės ūkių žemės, Užtvindyta maždaug 10 tūkstančių hektarų plotas.

     Šilutiškiai iš anksto pasiruošė netikėtumams. Melioratorių grandys stebi apsauginius pylimus, kad bet kuriuo metu užkirstu kelią prasiveržusiems vandenims. Budi gelbėjimo tarnybos, įspėti kariškiai. Kaip toliau elgsis Nemunas, viskas priklausys nuo orų. Stiprus vėjas nuo Kuršmarių gena vandenis atgal. Krituliai gali sukelti antrąjį potvynio bangą. (Tiesa)

GERI GYVENAMIEJI KAMBARIAI PAVERSTI JMONIŲ AR ĮSTAIGŲ SANDĖLIAIS

     "Tiesoje” buvo išspausdintas vilniečio V. Žukausko laiškas, kuriame rašyta, kad jo šeima, neprašydama naujo buto, mato būdą, kaip pagerinti gyvenimo sąlygas. Už virtuvės yra šešių kvadratinių metrų šildomas kambarėlis su langu, grindimis, kuriame kiemsargiai laiko šluotas. Patikrinus šį faktą, paaiškėjo, kad M. Margytės gatvėje yra keli tokie namai. Kiekviename jų yra po gerai įrengtą kambarėlį, paverstą žinybų sandėliu. Šitaip švaistytis kambariais, nori jie plane pažymėti negyvenamuoju plotu, ar ne per didelė prabanga?

     Laiškuose redakcijai laikraščio skaitytojai pritarė V. Žukauskų šeimos prašymui atiduoti kambarį jiems. Ir štai po ilgo laukimo, pakartotinio rašymo, kambarys atiduotas V. Žukauskų šeimai. Žmonės buvusiame šluotų sandėlyje dabar daro remontą, Tačiau kituose M. Margytės gatvės namų panašiuose kambarėliuose dar ir dabar tebekėpso šluotos, kibirai, valytojų skudurai.

     Pastaruoju metu redakcijos pašte pagausėjo laiškų, kuriuose nurodoma, kaip nebranginamas butų ūkis, kaip geri gyvenamieji kambariai paversti įmonių ar įstaigų sandėliais, o šalia ankštuose butuose gyvena šeimos su vaikais. Tai tau ir persitvarkymas! (Tiesa)