CHIARA LUBICH

     "Nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa” (1 Jn 3,18). Šv. Jonas, rašydamas savo bendruomenėms, įspėjo saugotis tokių, kurie pripažino tikėjimą į Jėzų tik žodžiais, bet to tikėjimo nevykdė darbais. Ir ne tik tai — jie laikė darbus nenaudingais ir nereikalingais, lyg Jėzus būtų jau už juos jų darbus atlikęs. Jų tikėjimas buvo tuščias ir bevaisis, nes buvo atsietas nuo Jėzaus reikalavimo, kad ir mes jo atliktame darbe dalyvautumėm.

     Meilė darbe. Tikras tikėjimas, apaštalas sako, reiškiasi tokia meile, kuria Jėzus mylėjo ir kurios mokė. Pirmoji tos meilės charakteristika yra konkretumas. Jėzus nemylėjo mūsų tik gražiomis kalbomis. Jis perėjo gera darydamas ir gydydamas visus (Apd 10,38), priimdamas visus, ypač silpnuosius, vargdienius, apleistuosius, atiduodamas savo gyvybę už mus.

     Mes turime mylėti, apaštalas sako, ne tik darbu, bet ir tiesa. Kai krikščionio meilė bando reikštis konkrečiu aktyvumu, jos inspiracijos šaltinis turi būti meilės tiesa, kurią mes randame Jėzuje. Ji turi siekti darbų, kurie derintųsi su Jėzaus mintimi ir mokymu. Mes turime mylėti sutartinai su Jėzaus meile ir tuo matu, kurį jis mums paliko.

     Kaip mes galėtumėm gyventi pagal čia mąstomus žodžius? Jų reikšmė labai aiški. Jie ragina mus būti autentiškais krikščionimis, ko Jėzus iš mūsų primygtinai ir reikalauja. Argi ne to pasaulis iš mūsų laukia? Ar ne dėl to mūsų laikų pasaulis nori matyti žmones, kurie liudytų Jėzaus meilę?

     Tad mylėkime geriau darbais, negu žodžiais, pradėdami nuolankiais patarnavimais, kai esame prašomi kasdieną tų, kuriuos sutinkame.

     Mylėkime tiesa. Jėzus visuomet veikė vieningai su Tėvo valia; mes taip pat visuomet turime derinti savo veiksmus prie Jėzaus žodžių. Jis nori, kad mes jį matytumėm kiekviename asmenyje. Iš tikrųjų, ką darome kiekvienam asmeniui, jis laiko darymu jam. Jis nori, kad mylėtumėm kitus, kaip save, ir mylėtumėm vienas kitą, pasiruošę ir gyvybę atiduoti. Tad taip ir mylėkime, kad galėtumėm būti Jėzaus įrankiais gelbėti pasaulį.

Iš anglų kalbos išvertė KOSTAS PAULIUS