Šeimininkas priekaištauja tarnaitei:

—    Marijona, dėl ko tu išplepėjai mano žmonai, kad aš vakar vėlai grįžau? Juk aš labai prašiau tave, kad nesakytum!

     Tarnaitė:

—    Bet juk aš jai ir nesakiau, kada Tamsta grįžai. Kai ji paklausė, kurią valandą grįžo jos vyras, aš jai atsakiau, kad nežinau, nes tada viriau pusryčius ir neturėjau laiko pažiūrėti į laikrodį.

*

     Kartą garsi šokėja Isadora Duncan sumanė pajuokauti ir parašė laišką rašytojui Bernardui Shaw, neva jam pasipiršdama. Tarp kitko ji rašė:

—    Mūsų vaikai galėtų paveldėti mano grožį ir Tamstos smegenis. Ar tai nebūtų puiku?

     Bernardas Shaw tuoj jai atsiuntė atsakymą:

—    Mieloji, Tamstos pasiūlymas labai pavojingas: juk kas būtų, jeigu įvyktų priešingai — jeigu vaikai paveldėtų mano grožį ir Tamstos smegenis?. .

*

     Mokytojas klausė mokinį:

—    Pasakyk, ar šiame sakinyje “Arklys ir karvė ganosi lauke” yra kokių nors gramatinių ar stilistinių klaidų?

     Mokinys pagalvojęs atsakė:

—    Manau, kad reikėtų sakyti ne “arklys ir karvė”, bet “karvė ir arklys”. Juk paprastai ir prakalbose sakoma “ponios ir ponai”, o ne “ponai ir ponios”.

*

     Svečias skundžiasi motelio savininkui:

—    Skelbime buvo labai išgirtas šis motelis, bet žiūrėk — lietus pila tiesiog ant manęs pro kiaurą stogą!

     Motelio savininkas:

—    Bet argi neatsimeni, kad skelbime buvo parašyta, jog kiekviename kambaryje — tekantis vanduo?

*

     Rusijoje buvo iš centro į provinciją pasiųsta komisija ištirti, kodėl kai kurie kolūkiai duoda tokį mažą derlių. Viename kolūkyje komisija prašė nurodyti, kuris čia yra didžiausias tinginys. Kai jis buvo surastas, komisija ėmė gąsdinti, kad, jeigu jis nepasitaisys, bus keletui metų išsiųstas į Sibirą.

—    Bet ar ne geriau būtų mane išsiųsti į Ameriką, — prašėsi kaltinamasis, — juk visa mūsų spauda rašo, kad Amerika yra pati blogiausia šalis pasaulyje. . .

*

     Matematikos studentas klausia savo kambario draugą:

—    Kur dingo mano marškiniai?

     Kambario draugas:

—    Šeimininkė prašė surinkti visus vartotus marškinius išskalbti, tai jai padaviau ir tavo marškinius.

—    Tai baisiausias meškos patarnavimas! — sušuko studentas. — Juk aš turiu šiandien laikyti egzaminus ir ant rankogalių buvau užsirašęs svarbiausias matematikos formules!