Paruošė GEDIMINAS VAKARIS

SENIEJI RANKRAŠČIAI SUGRĄŽINTI Į VILNIŲ

     Ukrainos TSR centrinis valstybinis istorijos archyvas Kijeve ir archyvų vadovybė sutiko sugrąžinti Vilniaus universiteto profesorių mokslinių darbų rankraščius — brangius mokslo istorijos paminklus j senąją jų kilmės vietą — Vilnių. Į Kijevą šie rankraščiai pateko po Vilniaus medicinos-chirurgijos akademijos uždarymo 1842 m. ir ten išbuvo, atrodo, niekam nežinomi, iki pastarųjų metų.

     Gauti septynių profesorių mokslinių darbų ir kiti rankraščiai.

     Sprendžiant iš Vilniaus medicinos-chirurgijos akademijos bibliotekos rankraščių sąrašo, kuris buvo sudarytas perduodant juos Kijevo universitetui 1842 m., dabar gauta apie trečdalis buvusios kolekcijos rankraščių. (Kultūros barai)

J. K. VILČINSKIO “VILNIAUS ALBUMAS”

     1987 m. "Vagos” leidykla išleido Jono Kazimiero Vilčinskio "Vilniaus albumo” 24 litografijų ir chromolitografijų, vaizduojančių Vilniaus architektūros paminklus ir apylinkes, reprodukcijų aplanką. Jį parengė ir įžangą parašė Z. Budrytė. Be to, aplanke spausdinama A. Bučio pratarmė. Abiejuose straipsniuose įvertinama J. K. Vilčinskio leidybinė veikla, pateikiama jo biografija. (Kultūros barai)

ĮŠVENTINTI NAUJI KUNIGAI

     “Tiesoje” rašoma, kad gegužės 29 d. Kauno arkikatedroje-bazilikoje įvyko naujų kunigų šventinimai. Šiais metais kunigų seminarija išleido 27 kunigus. Tai gausiausia per pastaruosius 39 metus laida.

     Šventimus teikė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Kaišiadorių vyskupijos apaštalinis administratorius Vincentas Sladkevičius, kurį neseniai popiežius Jonas Paulius II paskyrė kardinolu.

     Šis įvykis Kauno arkikatedroje-bazilikoje sutraukė keletą tūkstančių tikinčiųjų. Susirinko šventinamųjų kunigų tėvai, artimieji, draugai. Naujai pašventintus kunigus jie pasitiko prie arkikatedros-bazilikos išėjimo, pasveikino, palydėjo į šalia esančios Kauno kunigų seminarijos kiemelį.

     Kaip žinoma, šiuo metu kai kuriose Lietuvos kaimo parapijose dar trūksta kunigų, tačiau šiemet katalikų bažnyčios kunigų skaičius jau stabilizavosi ir pradeda didėti. Padaugėjus Kauno kunigų seminarijoje auklėtinių, tikimasi, kad jau artimiausiais metais visos katalikų parapijos turės savus dvasininkus. (Tiesa)

VAKARAS NEVĖŽIO SLĖNYJE

     Slėnyje tarp senosios ir naujosios Nevėžio vagų tykų gegužės vakarą, palydint saulėlydį, surengta šokių ir dainų šventė. Po pabodusio miesto stadijono gražus slėnis padėjo šventei suskambėti ir sutviskėti visu grožiu. Šventėje skambėjo lietuvių liaudies ir tarybinių lietuvių kompozitorių kūriniai. Buvo atlikti liaudies šokiai ir choreografinės kompozicijos. Programą paįvairino valtys ir plaukiojantys plaustai su dūdoriais. Puošnūs fejerverkai, spalvinis apšvietimas ir garsinis apipavidalinimas sukūrė gražų reginį. Šventės režisierius — V. Maulius, meno vadovas — V. Kapu-činskas, direktorius — G. Kerbedis. Programą ruošė vyr. šokių vadovė L. Dabužinskaitė, vyr. chorų dirigentas V. Tamulis, vyr. orkestrų dirigentas D. Baltrūnas. Šokių ir dainų šventėje dalyvavo 100 kolektyvų, iš viso du tūkstančiai meno saviveiklos entuziastų. (Tiesa)

KLAIPĖDOS ALMANACHAS “BALTIJA”

     Skaitytojai gavo pirmąjį šių metų Klaipėdos literatūrinio visuomeninio almanacho "Baltija” numerį”. Nuo šiol laikraščių ir žurnalų susivienijimas "Perijodika” leis jį du kartus per metus. Spaudai rengs "Tarybinės Klaipėdos” redakcija. (Tiesa)

DŪDORIŲ SĄSKRYDIS

     Pirmą kartą Šiauliai tampa respublikos dūdorių Meka — čia įvyko septintasis iš eilės respublikinis pučiamųjų orkestrų sąskrydis. Šįkart jame be žinomų profesionalių kolektyvų — Kauno "Ąžuolyno”, Klaipėdos "Bangpūčio”, Panevėžio "Garso” ir kitų — suvažiavo ir geriausi saviveikliniai pučiamųjų orkestrai. Keletą dienų Šiauliuose skardeno vario dūdos, improvizuoti koncertai vyko miesto gatvėse ir skveruose, didesnėse žmonių susibūrimo vietose. (Tiesa)

LIETUVIAI MEDIKAI ŠIRDIES SPECIALISTAI

     Tris Vokietijos Demokratinės Respublikos piliečius, sergančius įgimtais širdies ritmo sutrikimais, Berlyne operavo kauniečiai — akademikas Jurgis Brėdikis ir profesorius Feliksas Bukauskas. Į VDR sostinę jie buvo išvykę Humboltų universitetui ir Šarite klinikai pakvietus.

     Kauniečiai medikai ligonius operavo Maskvoje, Leningrade, Rygoje, Tbilisyje ir kituose miestuose. (Tiesa)

LIETUVIŲ LIAUDIES IŠMINTIS

     Anksčiau pavasarį pasėti miežiai auga į grūdą, vėliau į šiaudą.

     Balti debesys žemės nedrėkina.

     Antys rėkia, maudosi ir sparnais muša — lauk lietaus.

     Auksinis dangus po saulėlydžio — bus geras oras.

     Jei akmuo rasoja — bus lietaus.

     Jeigu į kalną naktį eidamas jauti šiltesnį orą — bus giedra.

     Kaulus gelia prieš lietų arba atmainą oro.

     Lašiniai rasoja prieš lietų.

     Oras padūmavęs — lauk didelio lietaus. Druska drėgsta prieš lietų.

     Krosnis netraukia prieš lietų.

     Didelė rasa — bus giedra.

SŪRIAI SU PRIESKONIAIS

     Dviejų naujų rūšių sūriais — "Iškylautojų” ir "Medžiotojų” praturtėjo Kauno pieno kombinato gaminama produkcija. Iki šiol fermentiniai sūriai "Šėta” ir "Nemunas” buvo gaminami be prieskonių. Pradedant šalies Sviesto ir sūrių pramonės mokslinio tyrimo instituto Lietuvos filialo mokslininkams, buvo sukurti naujų rūšių neriebūs sūriai. Tai "Medžiotojų” sūris, įtrintas česnakais ir pipirais, ir "Iškylautojų” — maltas su prieskonių mišiniu ir aštriais priedais. (Tiesa)

KURORTO VASARA

     Palangos miestas pakvietė poilsiautojus į tradicinę šventę, skelbiančią kurortinio sezono pradžią. Palanga pasitinka vasarą, dar labiau išaugusi ir pagražėjusi. Miškininkai rūpestingai sutvarkė paplūdimius ir kopų zonas. Vytauto gatvėje atvėrė duris 270 vietų dietinė valgykla "Mėta”. Centre atidarytos laikrodžių ir suvenyrų parduotuvės. Paslaugas siūlo nauja aerouosto agentūra. Įrengta 700 naujų poilsio vietų. Pirmuosius lankytojus priėmė poilsio namai "Rūta”. (Tiesa)

KIEK KAINUOJA KOLŪKIEČIUI NAMAS?

     Statybos kaime vis brangsta. Prasti ir brangūs gamybinės paskirties pastatų projektai. Alytaus gamybos namas, iš pradžių kainavęs 16 tūkstančių rublių, dabar stebuklingai pabrango iki 60 tūkstančių rublių. Kas tokį namą gali pirkti? (Tiesa)

“AMŽINAS KELEIVIS”—DRAMA APIE VYDŪNĄ

     Dramaturgas G. Jankus ir režisierius J. Ivanauskas Kauno dramos teatro scenoje debiutuoja spektakliu "Amžinas keleivis”. Jame atkurtas vienas niūriausių dramaturgo ir filosofo Vydūno gyvenimo momentų — jo įkalinimas Tilžės kalėjime. Kompozitorius — M. Urbaitis, scenografas — V. Lingys, kostiumų dailininkė — G. Lingienė. (Tiesa)