D. Bindokienė skaito protokolą

“Audros” mergaičių choras su dirigentu Faustu Strolia

Mecenatės V. ir J. Kriaučeliūnaitės, R. Miliauskaitė ir redaktorius

“Žilvitis” šoka “Landytinį”

Laureatė Rasa Miliauskaitė