Adolfina Zubienė yra viena iš tų, kuriuos tapyba patraukia vėlai, kai jau baigiasi jaunos šeimos rūpesčiai. Tapybos ji mokėsi Montrealio Meno muziejaus mokykloje prof. Arthur Lismer, vieno iš Kanadoje garsios "Septynių Grupės" steigėjų, G. Tondino ir P. Lindsay priežiūroje. Jos paletėj vyrauja mėlynos ir žalios spalvos su rudų ir oranžinių atspalvių kontrastais. Tapo išimtinai aliejum, naudojo teptuką, špachtelį ir atspaudos techniką.

Adolfina Zubienė

     Per 15 metų yra dalyvavusi daugelyje grupinių parodų su lietuviais ir kitataučiais dailininkais Montrealyje, Otavoje, Čikagoje, Putname, Suvoje ir Hamiltone. Pernai Hamiltone Daugiakultūrinio Centro rengtoje meno parodoje iš 25 dailininkų išstatytų 110 paveikslų jos "Tropic Noon" laimėjo antrąją premiją. 1972 m. dalyvavo pirmojo Pietų Pacifiko festivalio proga rengtoje meno parodoje Suvoje, Fidži saloje (ten tuo metu ji gyveno su vyru, dirbusiu Kanados vyriausybės agentūroje, teikiančia pagalbą atsilikusiems kraštams). Toje parodoje buvo išstatyti du jos paveikslai, abudu laimėję specialų įvertinimą. Ten dalyvavo 96 įvairios kilmės dailininkai iš tokių egzotiškų kraštų kaip Fidži, Tonga, Naujieji Hibridai, Naujoji Kaledonija, Solomonai, Tarawa ir kt.

     Šiuo metu ji su vyru gyvena ir dirba St. Catharines, Ontario. Išaugino ir išmokslino dvi dukras: vyresnioji Dana yra biologė, gyvena Niujorke, o jaunesnioji Rima, baigusi meno istoriją, gyvena Toronte.

Viduriniai šio "Laiškų lietuviams" numerio puslapiai yra iliustruoti jos spalvotų darbų nuotraukomis.