ĮVAIRŪS STRAIPSNIAI

 
AKIRAČIUS PLEČIANT
 
 
ATSINAUJINANČIOJ BAŽNYČIOJ
 
 
GYVENIMO IŠMINTIS
 
 
JAUNYSTĖS KRYŽKELĖS
 
 
SIELOS LABIRINTAI
 
 
RAIDŽIU RINKTINĖS
 
 
PRIE ŠEIMOS ŽIDINIO
 
 
 
“Laiškai Lietuviams”, Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Vyriausias redaktorius — Kęstutis Trimakas, S. J.